top of page
Numbers

Code meets couch

Bringin IT and psychology closer together

Image by Kelly Sikkema

Code meets couch възникна като отговор на невярното според мен клише, че специалистите в IT сферата не притежават социални умения. Бизнес опитът ми ми показа, че те също са аналитични, сеебрефлексивни, а голяма част от IT термините могат да служат като метафора на психичния ни живот.

bottom of page